ကုိကုိမမ ေဘာ္ေဘာ္တုိ.ေရအေရာင္ၾကိဳက္တဲ.အေရာင္နဲ.ေရႊူးၾကည္.ပါေနာ္

Sunday, May 5, 2013

စိတ္ႏွစ္ခုရဲ႕ လက္ထပ္ပြဲ

စိတ္ႏွစ္ခုရဲ႕ လက္ထပ္ပြဲ

နာရီမီးနစ္  သကၠရာဇ္ေတြ
ရင့္ေၾကြပ်က္သုဥ္း  တစ္ႏွစ္ဆုံးလဲ
ရႊင္ၿပဳံးညီညာ ခ်စ္ေဂဟာနန္း
မတက္လွမ္းနိဳင္ ။

ဘ၀အိပ္ေပါက္ ေကာက္သမွ်လဲ
ကာလရွည္ၾကာ ၿပည့္မလာေတာ့
အလြမ္းတစ္ရက္ ၀မ္းတစ္ဖက္ႏွင့္
အေနခက္ရုံ  ေၾကကြဲရုံေပါ့ ။

ဒါေပမဲ့လဲ ၀မ္းမနည္းနဲ႕
 ေမာင့္ခ်စ္သဲရယ္ ။

ယွဥ္တြဲႏွစ္မႊာ မေနသာလဲ
အသဲၿခင္းအပ္ 
စိတ္ၿခင္းဟပ္လွ်က္
ေမာင္တို႕ လက္ထပ္ထားၾကမယ္ ။

No comments:

Post a Comment